Tổ Yến Sào Cho Quà Tặng
Tổ Yến Sào Cho Quà Tặng
Tổ Yến Sào Cho Quà Tặng
Tổ Yến Sào Cho Quà Tặng

Tổ Yến Sào Cho Quà Tặng

Regular price $59.00

Yến Bỗ Dưỡng 100% tự nhiên


Chứa những Chất Liệu có thể nấu được 6 chén Yến
Với Sâm Hoa Kỳ


Bao gồm Tổ Yến thượng hạng + Sâm Hoa Kỳ + Đường Phèn
(chỉ thêm Nước Lọc vào để nấu) and cooking instructions

Learn how to cook Bird's Nest soup here: 

 

silkie Bird's Nests are guaranteed 100% Natural. Watch how to spot a fake Bird's Nest from a real one