Ingredient

Herbal Blend:
Ban Xia
Ong Hua
Mo Yao
Ru Xiang
Hu Jiao
Zhi Zi
Gui Zhi
Sheng Di Huang